เดินหน้าปลูกกระแสเกษตรอินทรีย์ กระตุ้นการบริโภค-ขับเคลื่อนการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม

เดินหน้าปลูกกระแสเกษตรอินทรีย์ กระตุ้นการบริโภค-ขับเคลื่อนการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกสินค้าอินทรีย์มากขึ้นและมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งความต้องการของตลาดสินค้าอินทรีย์ในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นตามกระแสการรักสุขภาพ ซึ่งพบว่า ปริมาณสินค้าอินทรีย์นั้นไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย ในส่วนของผู้บริโภค มีความสับสนและไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัย

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ จึงจัดเสวนา “คนธรรมเกษตรอินทรีย์” ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความแตกต่างของสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรทั่วไป และส่งเสริมการขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์อีกทั้ง เพื่อรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในด้านการผลิตและการตลาดจากทุกภาคส่วน

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิชาการเกษตรได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดการเสวนาครั้งนี้ขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนสมาคมและองค์กร จำนวน 100 คน ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ คือ การสร้างการตระหนักรู้ถึงความแตกต่างของสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรทั่วไป

เกษตรกรเข้าใจกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งมาตรฐานภาครัฐและเอกชนและสนใจสมัครเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคในด้านการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ และรับทราบข้อเสนอจากภาคสังคมในการพัฒนาแนวนโยบายและการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลข่าว : http://www.naewna.com/local/255644
ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้ youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2k29lds
#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร#ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #เกษตรอินทรีย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *