โปรโมชั่นกรีน

กรีนนาโนชนิดน้ำ 4 ขวด

ราคาปกติ 3,960

ลดเหลือ 1,000.-

กรีนนาโนแคปซูล 1 กระปุก

ราคาปกติ 3,000

ลดเหลือ 1,000.-

โปรนี้…ขายดีเวอร์ 2 กระปุก 4 ขวด

ราคาปกติ 9,960

ลดเหลือ 2,500.-

กรีนนาโน 3 กระปุก

ราคาปกติ 9,000

ลดเหลือ 2,500.-

กรีนน้ำ 12 ขวด

ราคาปกติ 11,800

ลดเหลือ 2,500.-

โปรนี้…ขายดีเวอร์ 4 กระปุก 8 ขวด

ราคาปกติ 19,920

ลดเหลือ 5,000.-

อัตราส่วนวิธีใช้