Agri-Map เชิงรุก! นำร่อง"ส้มโอนางลี่" สู่เกษตรแปลงใหญ่ในปี 60 พร้อมยกระดับสู่สินค้าเกรดพรีเมี่ยม

Agri-Map เชิงรุก! นำร่อง”ส้มโอนางลี่” สู่เกษตรแปลงใหญ่ในปี 60 พร้อมยกระดับสู่สินค้าเกรดพรีเมี่ยม

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559 ว่า จากการที่กระทรวงเกษตรฯได้บูรณาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยใช้พื้นที่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก หรืออะกริแม็ป (Agri-Map) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยรวมกันผลิตสินค้าเกษตร พร้อมจัดหาปัจจัยผลิต และจำหน่ายผลผลิตร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

ปี 2560 นี้ กระทรวงเกษตรฯได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือภาคเอกชน เร่งบูรณาการขับเคลื่อนตามความต้องการของพื้นที่และเกษตรกร เป้าหมาย 912 แปลง แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก 400 แปลง และระยะที่ 2 จำนวน 512 แปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น อาทิ จีเอพี (GAP) หรือเกษตรอินทรีย์ สร้างเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ สร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับเกษตรกรด้วย

นอกจากจะเพิ่มจำนวนพื้นที่แปลงใหญ่มากขึ้นแล้ว ยังมีแผนเร่งพัฒนาเกษตรกรให้ทำหน้าที่ผู้จัดการแปลงใหญ่ให้ได้ใน 3 ปี ขณะเดียวกันยังจะร่วมกับภาคเอกชนในการนำงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการเข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่ พร้อมประสานเครือข่ายจัดหาตลาดรับซื้อผลผลิต เพื่อไปแมชชิ่ง (Matching) ในแปลงใหญ่ ทั้งมุ่งพัฒนายกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าผลผลิต และชักชวนให้บริษัทเอกชนเข้าร่วมพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ด้วย

ส้มโอเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่กระทรวงเกษตรฯได้ส่งเสริมในรูปเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเกษตรส้มโอ ต.นางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ถือเป็นต้นแบบการผลิตส้มโอแปลงใหญ่ที่ประสบผลสำเร็จทั้งด้านบริหารจัดการผลิต การตลาด โดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ พื้นที่ 510 ไร่ สมาชิก 137 ราย เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ 25 ราย ได้ผลผลิตประมาณ 760 ตัน/ปี ผลผลิตเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือจีเอพี (GAP) ปัจจุบันมีสมาชิกที่ได้การรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว 64 ราย

ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยการห่อผลส้มโอด้วยกระดาษคาร์บอน เพื่อให้ได้ผลผลิตส้มโอพรีเมี่ยมเกรด ซึ่งการส่งเสริมผลิตส้มโอแปลงใหญ่ จะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรสมาชิกจาก 4,755 บาท/ไร่ เหลือไร่ละ 4,000 บาท คิดเป็น 10% ช่วยเพิ่มผลผลิตจาก 1,500 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 1,800 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็น 20% อีกทั้ง สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรมีโอกาสทางการตลาดและมีรายได้สูงขึ้น

ข้อมูลข่าว : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/257826
ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้ youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2k29lds
#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร#ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #ส้มโอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *