ผลักดันสร้างแหล่งเรียนรู้เรื่องมะพร้าว สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ-เพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี

ผลักดันสร้างแหล่งเรียนรู้เรื่องมะพร้าว สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ-เพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี

น.ส.จริยา สุทธิไชยา รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้ติดตามการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า ซึ่งมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA)

โครงการนี้จัดทำเพื่อเพิ่มศักยภาพจากปัญหาสภาพสวนเสื่อมโทรม ต้นมะพร้าวอายุมาก มีแมลงศัตรูมะพร้าว เช่น แมลงดำหนาม หนอนหัวดำ โดยจัดทำแปลงสาธิตการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า ซึ่งดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557 และดำเนินการให้ความรู้ในการปลูกมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้จากการติดตามสำรวจพบว่า ต้นมะพร้าวที่ปลูกมีการเจริญเติบโตและสมบูรณ์เป็นปกติดี คาดว่าไม่เกิน 3–4 ปี มะพร้าวในโครงการจะให้ผลผลิตได้แน่นอน แม้จะยังคงมีปัญหาโรคแมลงระบาดบ้างตามฤดูกาลเล็กน้อย สำหรับพืชแซมร่วมในแปลงพื้นที่ปลูกมะพร้าวของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 20 ได้รับผลผลิตแล้ว เช่น ผักเหลียง ชะอม กล้วย เป็นต้น

ซึ่งนอกจากนำไปบริโภคในครัวเรือนแล้ว บางส่วนยังนำผลผลิตไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย ด้านความพึงพอใจต่อการได้รับการอบรมจากโครงการ เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยต้องการให้มีการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาแปลงสาธิตที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมะพร้าวแก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ข้อมูลข่าว : http://www.naewna.com/local/252064
ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร”
#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร #ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #มะพร้าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *