เกษตรกรนครพนมร่วมไถกลบตอซัง รณรงค์ไม่ให้เผา-ชี้ช่วยลดการใช้ปุ๋ยและลดต้นทุนในการผลิต

เกษตรกรนครพนมร่วมไถกลบตอซัง รณรงค์ไม่ให้เผา-ชี้ช่วยลดการใช้ปุ๋ยและลดต้นทุนในการผลิต

ที่แปลงนาบ้านสีทน หมู่ 7 ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม นายชัยฤกษ์ อุทาประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่จังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมชาวบ้านตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ร่วมงานจำนวนมาก เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุง บำรุงดิน โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับการไถกลบตอซัง

ซึ่งจะสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรลงได้ ทำให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนในการผลิต ผลผลิตพืชมีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารเคมี การเผาตอซังหรือฟางข้าว นอกจากจะทำให้เกิดก๊าซพิษลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลกก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อนแล้ว ยังทำให้สูญเสียปริมาณตอซังหรือฟางข้าวเฉลี่ยประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่

อีกทั้งยังทำให้สูญเสียธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองในปริมาณที่มากคิดเป็นมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี สถานีพัฒนาที่ดินนครพนมจึงได้ให้ความรู้เกษตรกร เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบหรือพิษภัยจากการเผาตอซัง หันมาให้ความสำคัญต่อการไถกลบตอซังร่วมกับใช้น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด ซึ่งเป็นนวัตกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบำรุงดิน และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอด แนะนำ ส่งเสริม ขยายผลสู่เกษตรกรในหมู่บ้านให้มีการปฏิบัติจริงจังต่อเนื่องต่อไป

ข้อมูลข่าว : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx…
ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร”
#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร#ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #ไถกลบตอซัง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *