เรียนรู้ชีวิตชาวนา! โรงเรียนข้าวและชาวนา ศูนย์การเรียนรู้การทำนากลางกรุงที่ใครๆ ก็สัมผัสความเป็นกระดูกสันหลังของชาติได้

เรียนรู้ชีวิตชาวนา! โรงเรียนข้าวและชาวนา ศูนย์การเรียนรู้การทำนากลางกรุงที่ใครๆ ก็สัมผัสความเป็นกระดูกสันหลังของชาติได้

พื้นที่บริเวณกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 50 ภายในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถูกเนรมิตเป็น “โรงเรียนข้าวและชาวนา” ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนข้าวและชาวนาและคณะทำงานเพื่อการจัดการโรงเรียนข้าวและชาวนา และเปิดเป็นทางการครั้งแรกในงานวันข้าวและชาวนา วันที่ 5-7 มิถุนายน 2556 เป็นต้นมา

ภายในโรงเรียนแห่งนี้ ประกอบด้วยอาคาร ศูนย์เรียนรู้ด้านต่างๆ และแปลงสาธิตสำหรับการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ นายชัยฤทธิ์ มองว่า อาชีพทำนามีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมาก ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญต่อการปลูกข้าวอย่างมาก

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 3 พระองค์ กรมการข้าวจึงจัดทำ“โรงเรียนข้าวและชาวนา”ขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับชาวนา เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะชาวนารุ่นใหม่ ทั้งเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ข้าวของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เบื้องต้นกำหนดหลักสูตรไว้ 3 ระยะ ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะครอบคลุมตั้งแต่วิธีการเตรียมดิน การปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าว โดยหลักสูตรระยะสั้นมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจในเรื่องข้าวแต่ไม่มีแหล่งเรียนรู้

ปัจจุบันได้เปิดให้นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้ามาศึกษาองค์ความรู้เรื่องข้าวอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการแปรรูปข้าว ซึ่งประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ต่างๆ การฝึกปฏิบัติกระบวนการปลูกข้าวด้วยวิธีต่างๆ ตลอดจนหลักสูตรการฝึกอบรม หากกลุ่มใดสนใจสามารถติดต่อเข้าชมศูนย์เรียนรู้ได้ โดยติดต่อกับกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว www.ricethailand.go.th

ข้อมูลข่าว : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/256559
ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร”
#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร#ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #โรงเรียนข้าวและชาวนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *