เกษตรฯเพิ่มพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ หลังปี 2559 ผลตอบรับดี-คาดได้รับความร่วมมืออีก 3 ล้านไร่

เกษตรฯเพิ่มพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ หลังปี 2559 ผลตอบรับดี-คาดได้รับความร่วมมืออีก 3 ล้านไร่

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้เรียนรู้และสรุปบทเรียน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดเกษตรจังหวัด

“การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ โดยในปี 2559 ได้กำหนดนโยบายลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต จำหน่าย และบริหารจัดการร่วมกัน พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีมาตรฐานตามความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเกษตรแบบเดิม ต่างคนต่างทำ ก็จะไม่ทำให้เกิดการแข่งขันขึ้นได้ เพราะปัจจุบันการทำเกษตรต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

สำหรับผลสัมฤทธิ์ของปี 2559 ในสินค้าเกษตรจำนวน 12 ตัวอย่างนั้น สามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 1,500 ล้านบาท และเพิ่มผลผลิตได้ประมาณ 2,700 ล้านบาท รวมมูลค่าประมาณ 4,200 ล้านบาท ดังนั้น การรวมกลุ่มแปลงใหญ่ในปี 2559 ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ การสัมมนาในครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์กับเกษตรกรเจ้าของแปลงทุกราย

ด้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ จะสามารถทำให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนการผลิต เนื่องจากสามารถซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่ม ประหยัดการลงทุนในเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี อีกทั้งการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่นั้น เกษตรกรต้องรู้ข้อมูลการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ผลิต อาทิ ข้อมูลความเหมาะสมของพื้นที่ วิธีการผลิตที่เหมาะสม ราคา ปริมาณ และคุณภาพที่ตลาดต้องการ เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตและการตลาด รวมถึงใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ เป็นหลักของแต่ละพื้นที่ในการสนับสนุนด้านวิชาการที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของชุมชนและเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ข้อมูลข่าว : http://www.thansettakij.com/2017/01/12/124567
ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร”
#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร#ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #เกษตรแปลงใหญ่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *