ทุ่งกุลารวมตัวปลูกข้าวแปลงใหญ่ ผลิตข้าวที่มีคุณภาพ-สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรและผู้บริโภค

ทุ่งกุลารวมตัวปลูกข้าวแปลงใหญ่ ผลิตข้าวที่มีคุณภาพ-สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรและผู้บริโภค

นายสมนึก จงเสริมตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว เปิดเผยว่า กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้บ้านจันทร์หอม ต.หนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีการรวมกลุ่มกันทำนาในรูปแบบนาแปลงใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มีหน้าที่เข้าไปส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สำหรับพื้นที่ดำเนินการนาแปลงใหญ่ ของกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้บ้านจันทร์หอม จำนวน 3,000 ไร่ สมาชิก 101 ราย แบ่งกิจกรรมทำนาออกเป็น 3 แบบ คือ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ คุณภาพ จำนวน 200 ไร่ แปลงผลิตข้าวปลอดภัยมาตรฐาน GAP จำนวน 2,200 ไร่ และแปลงข้าวอินทรีย์ 600 ไร่ ทั้งนี้ จากพื้นที่ที่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวหอมมะลิ

เกษตรกรส่วนใหญ่จึงปลูกข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 กับ กข 15 ซึ่งข้อดีของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จะมีรสชาติอร่อยกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไป เม็ดข้าวจะมีความงอกดีและมีกลิ่นหอมมากกว่า ทำให้สามารถจำหน่ายได้ราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ไม่มีสารตกค้าง สร้างความปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค

โดยทางกลุ่มนาแปลงใหญ่ได้มีการเชื่อมโยงตลาดกับทางสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี โดยผลผลิตที่นำมาขายให้กับสหกรณ์ต้องเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งนอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีการเชื่อมโยงตลาดอีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้าวตลาดเฉพาะคือ ข้าวหอมมะลิคุณภาพ GI ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานจาก EU ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์แล้วก็สามารถนำส่งออกและสร้างรายได้ให้กับชาวนาเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลข่าว : http://www.naewna.com/local/244099
ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร”
#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร #ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #นาแปลงใหญ่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *