โครงการปิดทองหลังพระฯ สร้างนวัตกรรมการพัฒนาชนบท แนะเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาทำพืชหลังนาแบบผสมผสาน

โครงการปิดทองหลังพระฯ สร้างนวัตกรรมการพัฒนาชนบท แนะเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาทำพืชหลังนาแบบผสมผสาน

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า การปลูกพืชหลังนาแบบผสมผสานจะเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเพื่อชดเชยในภาวะที่ราคาข้าวตกต่ำและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของเกษตรกร โดยให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกมาทำพืชหลังนาแบบผสมผสาน

การดำเนินงานโครงการนี้ ปิดทองหลังพระฯ จะลงทุนค่าต้นทุนพันธุ์พืชและปุ๋ย รวมถึงค่าแรงงานให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเดือนละห้าพันบาทเป็นเวลาสี่เดือน โดยเงื่อนไขคือเกษตรกรต้องศึกษาและทำเกษตรอย่างมีมาตรฐานให้ได้ผลผลิตที่ดี จากนั้นปิดทองหลังพระฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการขายและการตลาด เนื่องจากมีการประสานกับเอกชนผู้รับซื้อผลผลิตไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ กล่าวต่อว่า หลังจากขายผลผลิตแล้ว หากมีกำไร หลังจากหักเงินทุนค่าพันธุ์ ปุ๋ย และค่าแรงคืนเข้ากองทุน กำไรส่วนที่เหลือจะคืนให้กับเกษตรกรเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง ในกรณีขาดทุนจากภัยพิบัติต่างๆ ปิดทองหลังพระฯ จะรับผิดชอบเองไม่ให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรแต่อย่างใด

“โครงการนี้ นอกจากมุ่งแก้ปัญหาความเสี่ยงของเกษตรกรแล้วยังเพื่อสร้างการเรียนรู้กระบวนการบริหารการเกษตร ที่จะต้องมีค่าแรง มีการผลิตสินค้าที่ดี มีตลาดรองรับ และมีการบริหารความเสี่ยงนอกจากนี้ยังมีมิติทางสังคมด้านความเอื้อเฟื้อต่อกัน คือชาวบ้านในที่ดินขาดน้ำในฤดูแล้ง สามารถขอใช้ที่ดินเพื่อนบ้านที่มีน้ำเพื่อทำการเกษตรร่วมในโครงการได้”

ในการทำโครงการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการออกแบบการจัดแบ่งพื้นที่เพาะปลูกและชนิดของพืชเป็นหลายรูปแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดและราคา ที่สามารถคำนวณผลตอบแทนล่วงหน้าได้ เพื่อให้โครงการมีความเป็นไปได้สูงที่จะให้เกษตรมีกำไร

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา กล่าวว่า โครงการนี้ คาดหวังให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้และสามารถร่วมกันดำเนินงานได้เองในอนาคต จากนั้นจะนำกองทุนไปพัฒนาด้านอื่นต่อไป ซึ่งปิดทองหลังพระฯ ดำเนินโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปือยแล้วเสร็จเมื่อปี 2557 สามารถเพิ่มปริมาณน้ำในแก้มลิงเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้งได้ 6.48 ล้านลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลข่าว : http://news.kalasinnews.com/index.php…
ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร”
#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร#ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *