กรีนนาโนแคปซูล ใช้เท่าไหร่จึงจะพอดี?

กรีนนาโนแคปซูล ผลิตภัณฑ์นาโนขนาดเล็กเท่าเหรียญ 1 บาท แต่ประสิทธิภาพล้นกระปุก แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า 1 เม็ดใช้กับพืชชนิดเท่าไหร่จึงจะพอดี ?
// ใช้กับข้าว – 1 แคปซูล ผสมน้ำ 40 ลิตร 
ฉีดพ่นครั้งแรกเมื่อข้าวอายุ 15 วันและฉีดต่อเนื่องทุกๆ 15-30 วัน

// ใช้กับยางพารา,ปาล์มน้ำมัน – 1 แคปซูล ผสมน้ำ 40 ลิตร
ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน ต้นขนาดเล็กให้ฉีดพ่นทางใบ ต้นใหญ่ให้พ่นตรงหน้ายางหรือโคนต้น
// ใช้กับพืชไร่ (มัน,อ้อย) – 1 แคปซูล ผสมน้ำ 40 ลิตร
มัน-อ้อยฉีดพ่นทุก 10-15 วันหรือ 30 วัน สำหรับข้าวโพด,สับปะรด ฉีดพ่นทุก 7-15 วัน
// ใช้กับผลไม้,ไม้ยืนต้น – 1 แคปซูล ผสมน้ำ 40 ลิตร
ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วันหรือเดือนละ 1 ครั้ง
// ใช้กับพริก,มะนาว,ผัก – 1 แคปซูล ผสมน้ำ 80 ลิตร
ฉีดพ่นทุก 7 วัน ฉีดพ่นให้เป็นละอองฝอยมากที่สุด
**เซฟรูปไว้ในโทรศัพท์ไว้เลย ดูแล้วเข้าใจง่าย ไม่ต้องเปิดฉลากดู
#กรีนนาโนแคปซูล #นาโนที่ถูกที่สุดในท้องตลาด