เมนู
หมวดหมู่

"อ้อย" ใบเขียว ปล้องใหญ่ ได้ค่าความหวานมาตรฐาน

17 ม.ค. 2018