ข้าวเม็ดเปล่ง! กอใหญ่! ต้นแข็ง! ใบเขียว!..สูตรสำเร็จของชาวนาหลังใช้ ‘เกษตรอินทรีย์’

เนื้อเน้นๆ ไม่มีน้ำ กับเทคนิคของชาวนารุ่นใหม่ที่ปลูกข้า […]

Continue Reading