ให้เรื่องลดต้นทุนเป็นเรื่องง่าย แถมได้ข้าวเพิ่มขึ้นเท่าตัว รู้แล้วต้องแชร์!!

ให้เรื่องลดต้นทุนเป็นเรื่องง่าย แถมได้ข้าวเพิ่มขึ้นเท่า […]

Continue Reading

พูดไปใครจะเชื่อ! ปลูกข้าวอินทรีย์ แบบฉบับ ง๊ายง่ายแต่ผลผลิตเพิ่มเท่าตัว

พูดไปใครจะเชื่อ! ปลูกข้าวอินทรีย์ แบบฉบับ ง๊ายง่ายแต่ผล […]

Continue Reading