กล้าลองของดีสวนส้มที่ปทุมธานี ผลผลิตเหนือความคาดหมาย